dijagonalna registratura horizontalna registratura arhiviranje stolni kalendari
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ZID RIV d.o.o. - unapređenje sredstava za spremanje dokumentacije i vizualna operativna evidencija
 


BIRO PROGRAM
 
DIJAGONALNA REG.
 
HORIZONTALNA REG.
 
ARHIVIRANJE DOK.
 
 

PROGRAM
 
STOLNI KALENDARI I PLANERI
 

POSLOVNE MAPE

 
OBRASCI M5
 
OBRASCI M4
 
STANDARDNI KOMPLETI
 
 
 
NOVO
 
KONTAKT
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


BIRO PROGRAM * SPREMANJE * DOKUMENTIRANJE * ARH. DOKUMENTACIJE

PROGRAM HORIZONATLNOG SPREMANJA DOKUMENATA


ORGANIZACIJA BIRO PROGRAMA, ZA ODREĐENE EVIDENCIJE I SPREMANJE DOKUMENATA PREDLAŽE
V-MAPE KOJE SE ODLAŽU, U ZA TO PRIPREMLJENE ORMARE, PO PRINCIPU HORIZONTALNE REGISTRATURE


 
V-mapa s platnom
Art. 023
V-mapa s vezicom
Art. 024
 

Radni stalak (za T-mape i V-mape)
Art. 035
Prikaz mogućeg označavanja i signiranja spremljene dokumentacije

 
  LO-2
Art. 032
LO-3
Art. 033
LO-4
Art. 034

 
design by