dijagonalna registratura horizontalna registratura arhiviranje stolni kalendari
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ZID RIV d.o.o. - unapređenje sredstava za spremanje dokumentacije i vizualna operativna evidencija
 BIRO PROGRAM
 
DIJAGONALNA REG.
 
HORIZONTALNA REG.
 
ARHIVIRANJE DOK.
 
 

PROGRAM
 
STOLNI KALENDARI I PLANERI
 

POSLOVNE MAPE

 
OBRASCI M5
 
OBRASCI M4
 
STANDARDNI KOMPLETI
 
 
 
NOVO
 
KONTAKT
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIRO PROGRAM * SPREMANJE * DOKUMENTIRANJE * ARH. DOKUMENTACIJE

PROGRAM DIJAGONALNOG SPREMANJA DOKUMENATA PO MODELU TOBRO


T-mapa
(vezica + klapna)
Art. 022
T-mapa
(meh. i vezica + klapna )
Art. 021
Prikaz stavljanja
T-nosača na mapu

OSIM ŠTO DRŽI MAPU U DIJAGONALNOM ILI HORIZONTALNOM POLOŽAJU U ORMARU T-NOSAČ IMA NA HRPTU UTOR U KOJI SE UMEĆU ORGANIZACIJSKE TRAKE (ETIKETE) ŠTO OMOGUČAVA SUSTAVNI RASPORED DOKUMENTACIJE KAO I VIZUALNU OPERATIVNU EVIDENCIJU
Radni stalak (za T-mape i V-mape)
Art. 035
T-nosač i org.traka                     Tekst markeri 4/1
Art.026                                     Art. 036
ORGANIZACIJOM BIRO-PROGRAMA PREDLAŽEMO SUVREMENA I EKONOMIČNA RJEŠENJA ZA POSLOVNU, TEKUĆU FINANCIJSKO-KNJIGOVODSTVENU, KOMERCIJALNU, OSOBNU, ARHIVSKU I DRUGU DOKUMENTACIJU

T-ormar limeni T-ormar drveni  
Art.030 Art.029   


IZVEDBA ORMARA MOGUĆA JE I KOMBINIRANJEM OKVIRA ZA DIJAGONALNO SPREMANJE I POLICA ZA KLASIČAN NAČIN SPREMANJA DOKUMENATA


Predmetna mapa (za T-mapu)
Art. 028
PORED STANDARDNIH T-MAPA, PRIPREMLJENIH ZA RAZNOVRSNE POTREBE PREMA PRIRODI ODREĐENOG POSLA, PREDVIĐENA JE MOGUĆNOST IZVEDBE MAPE PREMA SPECIFIČNIM POTREBAMA KORISNIKA.

 
design by